Vilkår og betingelser

Velkommen til Webiser! Disse vilkårene og betingelsene styrer bruken av våre nettsider og tjenester. Ved å bruke eller få tilgang til våre tjenester, godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser. Les nøye gjennom disse vilkårene før du bruker våre tjenester.

1. Tjenester Webiser tilbyr nettsideutvikling og relaterte tjenester. Vi forplikter oss til å levere profesjonelle og skreddersydde løsninger for å møte dine behov.

2. Opphavsrett og Eierskap All programvare, design, tekst og innhold som er opprettet eller levert av Webiser, forblir vår eiendom helt til full betaling har blitt motatt. Kunden har rett til å bruke nettsiden for det avtalte formålet etter full betaling.

3. Betaling og Priser Priser for våre tjenester er angitt i avtalen. Kunder forplikter seg til å betale avtalt beløp innen angitte frister. Hvordan og når betalingen foregår blir begge partene enige om i avtalen.

4. Ansvarsfraskrivelse Vi gir ingen garantier for at nettsidene vil være feilfrie eller at tilgangen til dem vil være kontinuerlig og uten forsinkelser. Webiser er ikke ansvarlig for tap, skade eller kostnader som følge av bruk av våre tjenester.

5. Personvern Vi behandler personlig informasjon i samsvar med vår personvernerklæring. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du i innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne erklæringen.
Les mer her.

6. Avslutning Både kunden og Webiser har rett til å avslutte avtalen med rimelig varsel. Kunden er ansvarlig for eventuelle ubetalte gebyrer ved avslutning.

7. Endringer i Vilkårene Webiser forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Endringer vil bli publisert på våre nettsider, og det er ditt ansvar å holde deg oppdatert.

Ved å bruke våre tjenester godtar du disse vilkårene og betingelsene. Har du spørsmål, vennligst kontakt oss.

Sist oppdatert: 01.12.2023